ติดตามของสินทรัพย์ของท่าน และการเข้าถึงรายงานการก่อสร้าง ความก้าวหน้า , แผ่ไปทั้งทั่วโลก

ได้รับภาพที่เป็นหลักฐานภาพความคืบหน้าของการก่อสร้าง

แจ้งเตือนทันทีเมื่อเกิดความล่าช้าและปัญหาต่างๆในสถานที่ก่อสร้าง

เลือกใช้แบบอัติโนมัติ ในการติดเวลา สถานที่ เมื่อท่านได้ถ่ายภาพ ณ สถานที่ก่อสร้าง

ติดตามกับผู้รับเหมาหลักและผู้รับเหมารองและความรับผิดชอบต่างๆ นำความรับผิดชอบสู่แต่ละฝ่าย

ระบุงานที่ไม่ได้มาตรฐานและสาเหตุ แล้วดำเนินการแก้ไขอย่างถูกต้องทันที

จัดการการตรวจตราประจำวันและงานตรวจสอบประจำ

Datafield ใน 3 ขั้นตอนง่ายๆ:

สร้างรูปแบบและการสำรวจ: ขอข้อมูลสถานที่ตั้งของรูปภาพและอื่น ๆ

Create forms and surveys 01

เจ้าหน้าที่ภาคสนามบันทึกความรอบรู้ต่างๆไม่ว่าจะอยู่ระยะใกล้ไกล ผ่านสมาร์ทโฟน

Collect data on your phone 02

เข้าถึงผลการประเมินได้ ณ ขณะนั้น ด้วยแผงควบคุมอัจฉริยะของ Datafield

Real-time Dashboard 03
 
Try Datafield for free