ติดตามทีมขายของท่านในขณะที่พวกเขาเข้าเยี่ยมลูกค้าและรับคำสั่งซื้อ

แนะแนวทางทีมฝ่ายขาย จากแบบการสำรวจลูกค้าที่ได้ทำไว้ล่วงหน้าและแบบฟอร์มสั่งซื้อ

รายงานตัวเลขยอดขาย ,ยอดสั่งซื้อและระดับสินค้าคงคลัง

รับความเห็นเรื่องความพึงพอใจของลูกค้า

จัดการการส่งงานรายวันถึงหัวหน้าทีมขายของท่าน

แบ่งเจ้าหน้าที่ภาคสนามเป็นทีม และมอบหมายการสำรวจเฉพาะให้ทำในกำหนดระยะเวลา

ติดตามสถานที่และเส้นทางการขายของตัวแทนขายของท่าน

ถ่ายภาพของงานที่ได้ทำเสร็จสิ้นกับลูกค้า

Datafield ใน 3 ขั้นตอนง่ายๆ:

สร้างรูปแบบและการสำรวจ: ขอข้อมูลสถานที่ตั้งของรูปภาพและอื่น ๆ

Create forms and surveys 01

เจ้าหน้าที่ภาคสนามบันทึกความรอบรู้ต่างๆไม่ว่าจะอยู่ระยะใกล้ไกล ผ่านสมาร์ทโฟน

Collect data on your phone 02

เข้าถึงผลการประเมินได้ ณ ขณะนั้น ด้วยแผงควบคุมอัจฉริยะของ Datafield

Real-time Dashboard 03
 
Try Datafield for free