กำหนดและวางแผนการตรวจสอบ,การตรวจตราประจำ และลดความซับซ้อนของการรายงาน

ดำเนินขั้นตอนตรวจสอบรายการโดยใช้สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตของท่าน

มีการให้ การติดตาม และเปรียบเทียบคุณภาพ ด้วยคะแนนสำหรับการตรวจตราแต่ละอย่าง

ให้คะแนนการตรวจตราโดยใช้การขึ้นลงของตัวชี้วัดและเกณฑ์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับท่าน

ดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยและติดตามคุณภาพของสินทรัพย์ของท่าน

ใช้ตัวชี้วัดประสิทธิภาพของภาพ (VPI) ในระบบการรายงานของคุณ

ส่งรูปภาพของงานเริ่มต้น การทำงานที่ผิดพลาดหรือความไม่สมบูรณ์ของงานได้ทันที

ระบุงานที่ไม่ได้มาตรฐานและสาเหตุ แล้วดำเนินการแก้ไขอย่างถูกต้องทันที

ใช้ได้กับการดำเนินงานของท่านในระดับท้องถิ่นและทั่วโลก

จัดการกับตารางเวลาประจำวัน

Datafield ใน 3 ขั้นตอนง่ายๆ:

สร้างรูปแบบและการสำรวจ: ขอข้อมูลสถานที่ตั้งของรูปภาพและอื่น ๆ

Create forms and surveys 01

เจ้าหน้าที่ภาคสนามบันทึกความรอบรู้ต่างๆไม่ว่าจะอยู่ระยะใกล้ไกล ผ่านสมาร์ทโฟน

Collect data on your phone 02

เข้าถึงผลการประเมินได้ ณ ขณะนั้น ด้วยแผงควบคุมอัจฉริยะของ Datafield

Real-time Dashboard 03
 
Try Datafield for free