ให้เครื่องมือแก่ลูกค้าของท่านในการแจ้งร้องเรียนตามจุด

ง่ายๆในการจัดเก็บหลักฐานของอุบัติเหตุ ,ความเห็นขัดแย้ง, ความเสียหาย และการละเลย

ฝังคุณลักษณะ วัน,เวลา,สถานที่ตั้งตามจีพีเอส บนทุกภาพที่ถ่าย

ระบบการบันทึกอย่างปลอดภัยและถ่ายโอนข้อมูลเกี่ยวกับการฉ้อโกงหรือละเมิดลิขสิทธิ์ที่ท่านได้เป็นพยาน (ปฏิบัติการตรวจสอบ)

ใช้งาน Datafield ได้ทุกที่บนโลก

Datafield ใน 3 ขั้นตอนง่ายๆ:

สร้างรูปแบบและการสำรวจ: ขอข้อมูลสถานที่ตั้งของรูปภาพและอื่น ๆ

Create forms and surveys 01

เจ้าหน้าที่ภาคสนามบันทึกความรอบรู้ต่างๆไม่ว่าจะอยู่ระยะใกล้ไกล ผ่านสมาร์ทโฟน

Collect data on your phone 02

เข้าถึงผลการประเมินได้ ณ ขณะนั้น ด้วยแผงควบคุมอัจฉริยะของ Datafield

Real-time Dashboard 03
 
Try Datafield for free