นำไปสู่การปฏิสัมพันธ์กับผู้ที่มีส่วนร่วมมากขึ้น ต้องขอบคุณ คุณลักษณะการสำรวจสมัยใหม่ทางโมบาย

ได้รับการลงมติในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นโดยใช้ระบบการลงคะแนนออนไลน์ DataField ที่รวดเร็วและปลอดภัย

จัดสร้างแบบทดสอบสำหรับห้องเรียนของท่าน

นำเสนอแท็บเล็ตบนแท่นแสดงที่เต็มไปด้วย DataField เพื่อให้ผู้เข้าเยี่ยมชมกรอกข้อมูลในฐานข้อมูลลูกค้า

ขอความเห็นจากนักเรียนของท่านทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน

รวบรวมความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมโดยตรงในระหว่างช่วงนิทรรศการและการประชุมของท่าน

สร้างการสำรวจแบบอัติโนมัติและสร้างฐานข้อมูลอีเมลล์ระหว่างงานแสดงสินค้า

สร้างรูปแบบป้องกันด้วยรหัสผ่านหรือการสำรวจแบบสาธารณะ

Datafield ใน 3 ขั้นตอนง่ายๆ:

สร้างรูปแบบและการสำรวจ: ขอข้อมูลสถานที่ตั้งของรูปภาพและอื่น ๆ

Create forms and surveys 01

เจ้าหน้าที่ภาคสนามบันทึกความรอบรู้ต่างๆไม่ว่าจะอยู่ระยะใกล้ไกล ผ่านสมาร์ทโฟน

Collect data on your phone 02

เข้าถึงผลการประเมินได้ ณ ขณะนั้น ด้วยแผงควบคุมอัจฉริยะของ Datafield

Real-time Dashboard 03
 
Try Datafield for free