แบบสำรวจอัติโนมัติและขจัดการป้อนข้อมูลที่ผิดพลาดด้วย Datafield

ใช้สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตในการจัดการสำรวจหรือ รับการสำรวจที่เสร็จสมบูรณ์

ไปแบบไร้กระดาษและได้รับผลข้อมูลอย่างทันทีทันใดด้วยสมาร์ทกราฟฟิค

รวบรวมความคิดเห็นของลูกค้าในร้านค้า ,ในห้องรอ,ระหว่างเข้าคิว,ระหว่างการขนส่ง, หรือในระหว่างเวลาที่ว่าง

การแตกแขนงเงื่อนไขขั้นสูงและการใช้ตรรกะเพื่อให้เหมาะสมกับความซับซ้อนของการสำรวจ

ประกอบไปด้วยหลายประเภทของคำถาม รวมไปถึง ระดับความชอบ ,จัดลำดับ,จัดระดับความสำคัญ

ง่ายในการส่งออกผลการประเมินในรูปแบบไฟล์ CSV/ Excel ตามความต้องการของท่าน

สร้างทีมงานของนักวิจัยภาคสนามและกำหนดให้ทำการสำรวจเฉพาะในระหว่างเวลาตามกำหนด

เข้าถึงรายงานและคัดกรอง โดย ผู้ลงทุน,ทีม, ระยะเวลา, หรือ ชุดข้อมูล

Datafield ใน 3 ขั้นตอนง่ายๆ:

สร้างรูปแบบและการสำรวจ: ขอข้อมูลสถานที่ตั้งของรูปภาพและอื่น ๆ

Create forms and surveys 01

เจ้าหน้าที่ภาคสนามบันทึกความรอบรู้ต่างๆไม่ว่าจะอยู่ระยะใกล้ไกล ผ่านสมาร์ทโฟน

Collect data on your phone 02

เข้าถึงผลการประเมินได้ ณ ขณะนั้น ด้วยแผงควบคุมอัจฉริยะของ Datafield

Real-time Dashboard 03
 
Try Datafield for free