รวบรวมความคิดเห็นของลูกค้าภายในร้านค้าของท่าน

สถิติที่น่าสนใจ ท่านรู้ไหมว่า 26% ของผู้ที่ตอบ ประสบการณ์หลังเหตุการณ์จะเริ่มเลือนลาง หลังผ่านไป 1 ชั่วโมง? และ 3 จาก5 คน พบว่าการสำรวจฐานข้อมูลเป็นสิ่งที่น่าเบื่อและไม่เกี่ยวข้อง และคนส่วนใหญ่ไม่กล้าที่จะบ่นโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวกับการให้บริการที่ไม่ดี?

นี่คือเหตุผลที่ DataField เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้อง เมื่อการเก็บรวบรวมความคิดเห็นของลูกค้าอย่างถูกต้องเป็นเรื่องสำคัญ กลุ่มเป้าหมาย,ลูกค้า และผู้เข้าชมสามารถ ตอบสนองในจุดที่เกี่ยวกับประสบการณ์ของพวกเขาเกี่ยวกับแบรนด์, พนักงาน และร้านของท่าน เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลเชิ่งลึกที่มีคุณค่า

ด้วย DataField ทำให้ท่านสามารถรับทราบ,ติดตามความพึงพอใจของลูกค้าและการดำเนินการได้ทันที ณ ขณะนั้น

Datafield ใน 3 ขั้นตอนง่ายๆ:

สร้างรูปแบบและการสำรวจ: ขอข้อมูลสถานที่ตั้งของรูปภาพและอื่น ๆ

Create forms and surveys 01

เจ้าหน้าที่ภาคสนามบันทึกความรอบรู้ต่างๆไม่ว่าจะอยู่ระยะใกล้ไกล ผ่านสมาร์ทโฟน

Collect data on your phone 02

เข้าถึงผลการประเมินได้ ณ ขณะนั้น ด้วยแผงควบคุมอัจฉริยะของ Datafield

Real-time Dashboard 03
 
Try Datafield for free