รู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนในเครือข่ายงานของท่าน

รับภาพล่าสุดของการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์และงานแสดง.

อาศัยประสบการณ์การช้อปปิ้งของลูกค้าของท่าน

ตรวจสอบแคมเปญส่งเสริมการขายของท่านและติดตามทีมตรวจสอบ

รายงานยอดขายที่เฉพาะเจาะจงและตัวเลขสินค้าคงคลัง

แผนที่เครือข่าย POS ของท่าน

ดำเนินกิจกรรมเพื่อการตรวจสอบการขายของสินค้าและบริการ

ดำเนินการแก้ไขทีถูกต้องอย่างทันที

ใช้ได้กับเครือข่ายท้องถิ่นของท่านหรือทั่วโลก

Datafield ใน 3 ขั้นตอนง่ายๆ:

สร้างรูปแบบและการสำรวจ: ขอข้อมูลสถานที่ตั้งของรูปภาพและอื่น ๆ

Create forms and surveys 01

เจ้าหน้าที่ภาคสนามบันทึกความรอบรู้ต่างๆไม่ว่าจะอยู่ระยะใกล้ไกล ผ่านสมาร์ทโฟน

Collect data on your phone 02

เข้าถึงผลการประเมินได้ ณ ขณะนั้น ด้วยแผงควบคุมอัจฉริยะของ Datafield

Real-time Dashboard 03
 
Try Datafield for free