การสำรวจโดยอัติโนมัติเหมือนกระดาษและขจัดความผิดพลาดในการป้อนข้อมูลด้วย DataField

ใช้สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตในการจัดการหรือได้รับการสำรวจด้วยตัวเองไปไร้กระดาษและได้รับผลทันทีด้วยสมาร์ทกราฟิกรวบรวมความคิดเห็นของลูกค้าในร้านค้า ,ในห้องพักรอ,ในแถวคิว, การขนส่ง, หรือเวลาว่างอื่น ๆการแยกตามเงื่อนไขขั้นสูงและตรรกะเพื่อให้เหมาะสมกับการสำรวจที่ซับซ้อน

รูปแบบของคำถามที่มากมาย รวมทั้งความชอบ,จัดลำดับและการวัดค่า

ง่ายต่อการนำผลที่รวบรวมได้แปลงเป็นไฟล์ CSV / Excel ตามที่ท่านประสงค์

สร้างทีมงานของผู้ตรวจสอบภาคสนามและมอบหมายการสำรวจในช่วงเวลาที่เฉพาะ

เข้าถึงรายงานและคัดกรองโดย ผู้ตรวจสอบ,ทีมงาน,ระยะเวลา หรือชุดข้อมูล

Datafield ใน 3 ขั้นตอนง่ายๆ:

สร้างรูปแบบและการสำรวจ: ขอข้อมูลสถานที่ตั้งของรูปภาพและอื่น ๆ

Create forms and surveys 01

เจ้าหน้าที่ภาคสนามบันทึกความรอบรู้ต่างๆไม่ว่าจะอยู่ระยะใกล้ไกล ผ่านสมาร์ทโฟน

Collect data on your phone 02

เข้าถึงผลการประเมินได้ ณ ขณะนั้น ด้วยแผงควบคุมอัจฉริยะของ Datafield

Real-time Dashboard 03
 
Try Datafield for free