การกระจายเครือข่ายการค้าของท่านด้วยตัวบ่งชี้ที่สำคัญ

เคยหรือไม่ ที่ต้องการจะได้รับความถูกต้องและความสดของความรู้ของเครือข่ายการค้าของท่าน

DataField ช่วยให้มีโอกาสที่จะติดตามตัวชี้วัดที่ส่งผลกระทบต่อระดับยอดขายของท่าน! ติดตามจำนวนผลิตภัณฑ์ของท่านบนชั้นแสดงสินค้า ,ได้ภาพที่ชัดเจนของการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ของท่าน,ติดตามแคมเปญส่งเสริมการขายของคู่แข่งของท่าน ..

DataField ช่วยให้สามารถเพิ่มยอดขายและปรับปรุงคุณภาพของการค้าปลีกของท่าน

Datafield ใน 3 ขั้นตอนง่ายๆ:

สร้างรูปแบบและการสำรวจ: ขอข้อมูลสถานที่ตั้งของรูปภาพและอื่น ๆ

Create forms and surveys 01

เจ้าหน้าที่ภาคสนามบันทึกความรอบรู้ต่างๆไม่ว่าจะอยู่ระยะใกล้ไกล ผ่านสมาร์ทโฟน

Collect data on your phone 02

เข้าถึงผลการประเมินได้ ณ ขณะนั้น ด้วยแผงควบคุมอัจฉริยะของ Datafield

Real-time Dashboard 03
 
Try Datafield for free