ราคาที่เป็นธรรม + ใช้งานฟรีเดือนแรก

จ่ายตามที่ต้องการ หยุดได้ทุกเวลา ไม่จำกัดการใช้งานทั้งทางโมบายและเวบไซด์

Individual

$9.99

ต่อเดือน

เบสิค

$49

ต่อเดือน

พรีเมี่ยม

$99

ต่อเดือน

โปร

$199

ต่อเดือน

จำนวนของการสำรวจมือถือ 10 10 30 50
จำนวนของการสำรวจทางโมบายที่เก็บรวบรวมได้ทั้งหมด ต่อ เดือน 50 300 1000 5000
พื้นที่ในการเก็บข้อมูล 250 MB 250 MB 3 GB 10 GB

We also offer a FREE plan for the first 30 forms completed !

ต้องการคุณสมบัติเพิ่มเติม?

ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพจาก DataField ลงในโมบายแอพพลิเคชั่นที่ท่านมีอยู่?

ต้องการที่จะรวมข้อมูลที่ DataField รวบรวม เข้าสู่ระบบข้อมูลของท่าน (ไม่ว่าจะเป็นระบบ SAP หรือระบบ I.S ที่ท่านกำหนดเอง )

แค่ คิดต่อเรา !

ราคาที่เป็นธรรม + ใช้งานฟรีเดือนแรก

จ่ายตามที่ต้องการ หยุดได้ทุกเวลา ไม่จำกัดการใช้งานทั้งทางโมบายและเวบไซด์

Individual

$9.99

ต่อเดือน

จำนวนของการสำรวจมือถือ 10
จำนวนของการสำรวจทางโมบายที่เก็บรวบรวมได้ทั้งหมด ต่อ เดือน 50
พื้นที่ในการเก็บข้อมูล 250 MB

เบสิค

$49

ต่อเดือน

จำนวนของการสำรวจมือถือ 10
จำนวนของการสำรวจทางโมบายที่เก็บรวบรวมได้ทั้งหมด ต่อ เดือน 300
พื้นที่ในการเก็บข้อมูล 250 MB

พรีเมี่ยม

$99

ต่อเดือน

จำนวนของการสำรวจมือถือ 30
จำนวนของการสำรวจทางโมบายที่เก็บรวบรวมได้ทั้งหมด ต่อ เดือน 1000
พื้นที่ในการเก็บข้อมูล 3 GB

โปร

$199

ต่อเดือน

จำนวนของการสำรวจมือถือ 50
จำนวนของการสำรวจทางโมบายที่เก็บรวบรวมได้ทั้งหมด ต่อ เดือน 5000
พื้นที่ในการเก็บข้อมูล 10 GB

We also offer a FREE plan for the first 30 forms completed !

ต้องการคุณสมบัติเพิ่มเติม?

ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพจาก DataField ลงในโมบายแอพพลิเคชั่นที่ท่านมีอยู่?

ต้องการที่จะรวมข้อมูลที่ DataField รวบรวม เข้าสู่ระบบข้อมูลของท่าน (ไม่ว่าจะเป็นระบบ SAP หรือระบบ I.S ที่ท่านกำหนดเอง )

แค่ คิดต่อเรา !

 
Try Datafield for free