Giá hữu nghị + Tháng đầu miễn phí

Chi trả tức khắc, Dừng lại ngay khi bạn muốn. Không giới hạn người tham gia và người dùng web.

Cá nhân

$9.99

Mỗi tháng

Cơ bản

$49

Mỗi tháng

Nâng cao

$99

Mỗi tháng

Chuyên Nghiệp

$199

Mỗi tháng

Khảo sát lượng lớn các thiết bị di động 10 10 30 50
Số lượng khảo sát thu được mỗi tháng 50 300 1000 5000
Tổng dung lượng lưu trữ còn lại 250 MB 250 MB 3 GB 10 GB

Chúng tôi cũng đưa ra một kế hoạch miễn phí cho 30 mẫu đầu tiên hoàn thành !

Có cần thêm nhiều chức năng khác ?

Bạn muốn thêm sức mạnh Datafield vào ứng dụng đang tồn tại trên điện thoại của bạn ?

Bạn muốn thêm sức mạnh Datafield vào Hệ Thống thông tin của bạn(có thể là SAP hoặc hệ thống IS riêng của bạn)

Hãy liên hệ chúng tôi !

Giá hữu nghị + Tháng đầu miễn phí

Chi trả tức khắc, Dừng lại ngay khi bạn muốn. Không giới hạn người tham gia và người dùng web.

Cá nhân

$9.99

Mỗi tháng

Khảo sát lượng lớn các thiết bị di động 10
Số lượng khảo sát thu được mỗi tháng 50
Tổng dung lượng lưu trữ còn lại 250 MB

Cơ bản

$49

Mỗi tháng

Khảo sát lượng lớn các thiết bị di động 10
Số lượng khảo sát thu được mỗi tháng 300
Tổng dung lượng lưu trữ còn lại 250 MB

Nâng cao

$99

Mỗi tháng

Khảo sát lượng lớn các thiết bị di động 30
Số lượng khảo sát thu được mỗi tháng 1000
Tổng dung lượng lưu trữ còn lại 3 GB

Chuyên Nghiệp

$199

Mỗi tháng

Khảo sát lượng lớn các thiết bị di động 50
Số lượng khảo sát thu được mỗi tháng 5000
Tổng dung lượng lưu trữ còn lại 10 GB

Chúng tôi cũng đưa ra một kế hoạch miễn phí cho 30 mẫu đầu tiên hoàn thành !

Có cần thêm nhiều chức năng khác ?

Bạn muốn thêm sức mạnh Datafield vào ứng dụng đang tồn tại trên điện thoại của bạn ?

Bạn muốn thêm sức mạnh Datafield vào Hệ Thống thông tin của bạn(có thể là SAP hoặc hệ thống IS riêng của bạn)

Hãy liên hệ chúng tôi !

 
Try Datafield for free