Tự động hóa các cuộc khảo sát trên giấy và triệt tiêu những sai lầm nhập liệu với DataField

Dùng điện thoại thông minh, máy tính bảng để quản lý khảo sát hoặc nhận kết quả khảo sát tự động

Không giấy tờ, nhận được kết quả ngay lập tức với đồ họa thông minh

Lấy phản hồi của khách hàng tại cửa hàng, phòng chờ, đang xếp hàng, trên các phương tiện giao thông, hay trong những khoảng thời gian rảnh

Chức năng điều kiện phân nhánh nâng cao và khả năng luận lý để phù hợp với các cuộc khảo sát phức tạp

Đa dạng các loại câu hỏi bao gồm câu hỏi mức độ ưa chuộng, tỷ lệ

Dễ dàng xuất kết quả với tập tin CSV/Excel khi khách hàng của bạn cần

Tạo ra các đội thuộc các lĩnh vực riêng và chỉ định việc khảo sát cụ thể tại thời gian riêng xác định

Truy cập báo cáo và lọc theo người khảo sát, các nhóm, khoảng thời gian hay kiểu dữ liệu

iPad iPhone Android Arrow business uses

Khách hàng của chúng tôi

  • Colgate logo_datafield_customer
  • Singtel logo datafield customer
  • TNS sofres logo datafield customer
  • Dannon logo Datafield customer
  • World Bank logo
  • GetApp badge
  • Top Ranked
  • capterra
iMac

Dùng Datafield chỉ trong 3 bước đơn giản:

Tạo những biểu mẫu khảo sát như: yêu cầu dữ liệu, hình ảnh, vị trí địa lý .v.v.v

Create forms and surveys 01

Chức năng ghi lại quá trình điều khiển thông minh trên điện thoại thông minh của họ

Collect data on your phone 02

Truy cập kết quả với thời gian thực với ứng dụng thông minh Datafield

Real-time Dashboard 03
 
Try Datafield for free