Biết chính xác cái gì đang diễn ra trong mạng lưới phân phối của bạn

Nhận hình ảnh mới nhất của sản phẩm, vị trí rồi hiển thị

Kinh nghiệm mua sắm trực tiếp của khách hàng

Theo dõi chiến dịch quảng bá của bạn và ghi nhận sự thanh khoản của các nhóm bán rẻ của bạn

Doanh số bán hàng cụ thể và số liệu kiểm kê.

Bản đồ POS mạng của bạn

Thực hiện hoạt động mua sắm bí mật

Hành động khắc phục ngay lập tức.

Cho phép xác định vị trí nội tại và trên thế giới

iPad iPhone Android Arrow business uses

Khách hàng của chúng tôi

  • Colgate logo_datafield_customer
  • Singtel logo datafield customer
  • TNS sofres logo datafield customer
  • Dannon logo Datafield customer
  • World Bank logo
  • GetApp badge
  • Top Ranked
  • capterra
iMac

Dùng Datafield chỉ trong 3 bước đơn giản:

Tạo những biểu mẫu khảo sát như: yêu cầu dữ liệu, hình ảnh, vị trí địa lý .v.v.v

Create forms and surveys 01

Chức năng ghi lại quá trình điều khiển thông minh trên điện thoại thông minh của họ

Collect data on your phone 02

Truy cập kết quả với thời gian thực với ứng dụng thông minh Datafield

Real-time Dashboard 03
 
Try Datafield for free