Xác định và lên kế hoạch kiểm toán, kiểm tra theo định kì, đồng thời đơn giản hóa công việc báo cáo của bạn

Kiểm tra qui trình bằng cách sử dụng một điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng.

Ghi nhận, theo dõi và so sánh chất lượng mỗi đợt kiểm tra

Kiểm tra tỷ lệ bằng cách sử dụng con trượt tỷ lệ và các tiêu chí mà tốt nhất cho bạn.

Kiểm tra mức an toàn và giám sát chất lượng tài sản của bạn.

Dùng các số liệu ,hiệu suất của hình ảnh (VPI) trong báo cáo của bạn.

Thông báo ngay hình ảnh mặc định, những trục trặc hay thiếu sót

Xác định những việc không tuân theo qui trình , tìm ra nguyên nhân sau đó có biện pháp khắc phục ngay lập tức

Cho phép điều hành công việc trong và ngoài

Quản lý lịch trình thường xuyên hàng ngày

iPad iPhone Android Arrow business uses

Khách hàng của chúng tôi

  • Colgate logo_datafield_customer
  • Singtel logo datafield customer
  • TNS sofres logo datafield customer
  • Dannon logo Datafield customer
  • World Bank logo
  • GetApp badge
  • Top Ranked
  • capterra
iMac

Dùng Datafield chỉ trong 3 bước đơn giản:

Tạo những biểu mẫu khảo sát như: yêu cầu dữ liệu, hình ảnh, vị trí địa lý .v.v.v

Create forms and surveys 01

Chức năng ghi lại quá trình điều khiển thông minh trên điện thoại thông minh của họ

Collect data on your phone 02

Truy cập kết quả với thời gian thực với ứng dụng thông minh Datafield

Real-time Dashboard 03
 
Try Datafield for free