Mobile form builder for facility management

Theo dõi tình trạng tài sản của bạn và truy cập ngay các báo cáo hay tiến độ công việc được thực hiện bởi các nhóm của bạn trong lĩnh vực này

Cho phép an toàn, vệ sinh. bảo trì, thu thập, trang thiết bị ngoài trời hay duy trì hoạt động của chúng

Qui trình tự động và mang giải pháp làm việc không cần giấy tờ tới cho lĩnh vực làm việc của công ty bạn

Đảm bảo sự kiểm duyệt đã được lên kế hoạch chắc chắn

Cung cấp bằng chứng trực quan tới các khách hàng của bạn rằng công việc đó đã được hoàn thành tuyệt đối

Chụp hình ảnh có đánh dấu thời gian, vị trí GPS với những chú thích

Theo dõi sự trì trệ và thỏa mãn trong các nội bộ của bạn

Cho phép điều hành công việc trong và ngoài

iPad iPhone Android Arrow business uses

Khách hàng của chúng tôi

  • Colgate logo_datafield_customer
  • Singtel logo datafield customer
  • TNS sofres logo datafield customer
  • Dannon logo Datafield customer
  • World Bank logo
  • GetApp badge
  • Top Ranked
  • capterra
iMac

Dùng Datafield chỉ trong 3 bước đơn giản:

Tạo những biểu mẫu khảo sát như: yêu cầu dữ liệu, hình ảnh, vị trí địa lý .v.v.v

Create forms and surveys 01

Chức năng ghi lại quá trình điều khiển thông minh trên điện thoại thông minh của họ

Collect data on your phone 02

Truy cập kết quả với thời gian thực với ứng dụng thông minh Datafield

Real-time Dashboard 03
 
Try Datafield for free