Cung cấp cho một công cụ cho các khách hàng của bạn để báo cáo khiếu nại tại chỗ

Dễ dàng thu thập bằng chứng về quan niệm sai lầm, tai nạn, thiệt hại và tình trạng ban đầu

Thêm vào ngày, giờ, vị trí trên bản đồ số và một vài bức ảnh chụp

An toàn tiết kiệm và chuyển thông tin về các vấn đề gian lận hoặc bản quyền khi bạn chứng kiến ​​(Điều tra 1 cách bí mật)

Dùng Datafield ở bất kì nơi đâu trên thế giới

iPad iPhone Android Arrow business uses

Khách hàng của chúng tôi

  • Colgate logo_datafield_customer
  • Singtel logo datafield customer
  • TNS sofres logo datafield customer
  • Dannon logo Datafield customer
  • World Bank logo
  • GetApp badge
  • Top Ranked
  • capterra
iMac

Dùng Datafield chỉ trong 3 bước đơn giản:

Tạo những biểu mẫu khảo sát như: yêu cầu dữ liệu, hình ảnh, vị trí địa lý .v.v.v

Create forms and surveys 01

Chức năng ghi lại quá trình điều khiển thông minh trên điện thoại thông minh của họ

Collect data on your phone 02

Truy cập kết quả với thời gian thực với ứng dụng thông minh Datafield

Real-time Dashboard 03
 
Try Datafield for free