Mang lại nhiều sự tác động với những người tham gia nhờ vào đặc tính khảo sát trực tiếp

Có cách biểu quyết trong suốt cuộc họp cổ đông bằng cách dùng Datafield, hệ thống bỏ phiếu điện tử nhanh chóng và an toàn

Sắp xếp vị trí cho phòng học của bạn

Hiển thị một bảng được nạp với DataField tại vị trí của bạn đứng và khách phải truy cập điền trong cơ sở dữ liệu

Hỏi những học sinh của bạn về những gì họ nói trong và ngoài lớp học

Thu thập cách trực tiếp phản hồi từ người tham dự trong suốt quá trình triển lãm hay hội nghị

Điều khiển các khảo sát tự động và xây dựng cơ sở dữ liệu hộp thư điện tử trong suốt quá trình giao dịch diễn ra tại các sự kiện

Tạo mật khẩu bảo vệ biểu mẫu hay mẫu khảo sát đại trà

iPad iPhone Android Arrow business uses

Khách hàng của chúng tôi

  • Colgate logo_datafield_customer
  • Singtel logo datafield customer
  • TNS sofres logo datafield customer
  • Dannon logo Datafield customer
  • World Bank logo
  • GetApp badge
  • Top Ranked
  • capterra
iMac

Dùng Datafield chỉ trong 3 bước đơn giản:

Tạo những biểu mẫu khảo sát như: yêu cầu dữ liệu, hình ảnh, vị trí địa lý .v.v.v

Create forms and surveys 01

Chức năng ghi lại quá trình điều khiển thông minh trên điện thoại thông minh của họ

Collect data on your phone 02

Truy cập kết quả với thời gian thực với ứng dụng thông minh Datafield

Real-time Dashboard 03
 
Try Datafield for free