Tổ chức các cuộc khảo sát về các chủ đề quốc gia hoặc địa phương quản lý

Dễ dàng thu thập tại chỗ ý kiến ​​địa phương về chính trị, giao thông, đường bộ, đường hoặc bất kỳ chủ đề nào khác ở địa phương

Sử dụng DataField để biết chính xác điều các cử tri mong đợi

Dễ dàng tổ chức các cuộc thăm dò và trưng cầu dân ý về bất kỳ chủ đề

Công bố kết quả các cuộc thăm dò cho một quá trình thực sự tham gia dân chủ

Các cuộc khảo sát có thể được tự hoàn thành hay không

Kiểm tra rằng các thiết bị công cộng đã được dọn dẹp sạch sẽ và được chuẩn bị bởi những nhà thầu phụ

iPad iPhone Android Arrow business uses

Khách hàng của chúng tôi

  • Colgate logo_datafield_customer
  • Singtel logo datafield customer
  • TNS sofres logo datafield customer
  • Dannon logo Datafield customer
  • World Bank logo
  • GetApp badge
  • Top Ranked
  • capterra
iMac

Dùng Datafield chỉ trong 3 bước đơn giản:

Tạo những biểu mẫu khảo sát như: yêu cầu dữ liệu, hình ảnh, vị trí địa lý .v.v.v

Create forms and surveys 01

Chức năng ghi lại quá trình điều khiển thông minh trên điện thoại thông minh của họ

Collect data on your phone 02

Truy cập kết quả với thời gian thực với ứng dụng thông minh Datafield

Real-time Dashboard 03
 
Try Datafield for free