Theo dõi việc truy cập các tài sản thuộc sở hữu của bạn và báo cáo ngay tiến độ công trình trên toàn thế giới

Thu thập hình ảnh như bằng chức trực quan về tiến độ công trình

Báo cáo ngay sự đình trệ, những dấu hiệu cảnh báo hay các vấn đề trên công trường

Cho phép tự động thu thập thời gian, vị trí và hình ảnh được ghi nhận tại hiện trường khảo sát

Follow up with main contractors and sub contractors work and responsibilities Bring accountability to each parties Theo sát cùng những nhà thầu chính và phụ lam việc trách nhiệm. Mang trách nhiệm đến cho mỗi bên

Xác định những việc không tuân theo qui trình , tìm ra nguyên nhân sau đó có biện pháp khắc phục ngay lập tức

Quản lý kiểm tra hàng ngày và thường xuyên kiểm toán

iPad iPhone Android Arrow business uses

Khách hàng của chúng tôi

  • Colgate logo_datafield_customer
  • Singtel logo datafield customer
  • TNS sofres logo datafield customer
  • Dannon logo Datafield customer
  • World Bank logo
  • GetApp badge
  • Top Ranked
  • capterra
iMac

Dùng Datafield chỉ trong 3 bước đơn giản:

Tạo những biểu mẫu khảo sát như: yêu cầu dữ liệu, hình ảnh, vị trí địa lý .v.v.v

Create forms and surveys 01

Chức năng ghi lại quá trình điều khiển thông minh trên điện thoại thông minh của họ

Collect data on your phone 02

Truy cập kết quả với thời gian thực với ứng dụng thông minh Datafield

Real-time Dashboard 03
 
Try Datafield for free